Beredskapsplan

Hvis det er en hendelse på noen av studiestedene, skal varsling skal skje i henhold til beredskapsplan for Fagskolen Vestfold og Telemark.

C04 Beredskapsplan v6

Fagskolen Vestfold og Telemark er ansvarlig for sine studenter og ansatte samt besøkende i fagskolens lokaler. Ved en utilsiktet hendelse på campus må fagskolen samarbeide med de som er aktører på campus.