Bibliotektjenester ved Fagskolen Telemark

Studentene står fritt til å bruke biblioteket i fagskolens første etasje. Ved behov for bistand, kontakt vårt ekspedisjonskontor i 2. etasje.
bib

Søk etter artikler

Fordeler med å bruke tidsskriftartikler som kilder:

- De inneholder mer oppdatert informasjon enn bøker

- Fokuserer i detalj på et bestemt tema eller problemstilling

- Har kildehenvisninger til annen relevant litteratur

Generelle artikkeldatabaser

Forskning.no  - Søk i norske fagartikler. Flere fag er representert.

Google Scholar  - Omfattende søkemotor med artikler og bøker innen mange ulike fag.

Filosofi

Stanford Encyclopedia of Philosophy  - Kvalitetssikrede artikler om filosofi.

Historie

The Library of Congress - American Memory

Making of America  - Digitalt bibliotek med primærkilder fra USAs historie. Databasen dekker temaene utdanning, psykologi, amerikansk historie, religion, vitenskap og teknologi. 

Norsk

Nasjonalbiblioteket  - Ulike kataloger. I Samkatalogen for periodika kan du søke etter artikler i norske tidsskrifter, f.eks. litterære tidsskrift som "Vagant" og "Bokvennen".

Realfag

BioMed Central  - Kvalitetssikrede artikler innen medisin og biologi.

Online University  - Fagressurs med lenker og artikler innen realfag og samfunnsfag.

PubMed  - Medisinsk litteratur. Hvis du huker av for fulltekstartikler får du kun treff i artikler som er gratis tilgjengelig.

Tidsskrift for Den norske legeforening  - Søk i artikler om helse og medisinsk historie.

Samfunnsfag

SSRN (Social Science Research Network)  - Open access-database innen samfunnsfag. Både abstracts og artikler i fulltekst.

Novus.no  - Fulltekstartikler innen sosiologi 

Henvis til forskning og statistikk i oppgaven

NORA  - Norwegian Open Research Archive

UiO - DUO  - Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo. Søk i masteroppgaver, doktoravhandlinger og faglige artikler. Velg fag eller dokumenttype (f.eks. masteroppgave) og søk etter ditt emne.

UiB - BORA  - Bergen Open Research Archive. Masteroppgaver, doktoravhandlinger og artikler produsert ved UiB.

SSB  - Hent ut relevante statistikker fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Helse og psykologi

Folkehelseinstituttet - FHI.no - Gode oversikter og artikler om fysisk og psykisk helse, med henvisninger til kilder/videre lesning.

Helsebiblioteket.no - Nettressurs med tilgang til fulltekstartikler dersom du registrerer deg som bruker. Oversikt over databaser, tidsskrifter og oppslagsverk innen helsefag og psykologi.

PubMed - Medisinsk litteratur. Hvis du huker av for fulltekstartikler får du kun treff i artikler som er gratis tilgjengelig.

PubPsych - Åpen, gratis database der du kan søke etter informasjon og litteratur innenfor psykologi med fokus på Europa og Amerika. 

Tidsskrift for Den norske legeforening - Søk etter artikler om helse og medisinsk historie.