En introduksjon om e- læring

Læring på avstand

De deltar aktivt i klasserommet, de har gruppearbeid og diskusjoner. Men de stadig flere studentene som satser på e-læring, gjør alt hjemme hos seg selv.Klasserommet som lærer Arild Bjørvik står i, er helt tomt. Likevel er elevene hans helt klare. Og frammøtet også denne dagen er upåklagelig.
læring på avstand

Så da er det bare for lærer Arild å hilse blidt på dem alle, og så er de i gang. I Bergen, i Kristiansand, i Flekkefjord, både her og der. Og selvsagt i Porsgrunn, det er her lærer Arild står og snakker om dagens matematikk-oppgave.

– Jeg var skeptisk først. Men med dette lette utstyret er det teknisk enkelt, og det gir meg en god frihet som pedagog, sier læreren på fagskolen i Porsgrunn.

– Det fungerer veldig bra. En intens læremåte, veldig tidsbesparende, veldig selvdisiplinerende, sier studenten i Bergen.

Det kalles e-læring. En modell for læring basert på elektronikk og nett, en modell der studentene kan gjennomføre et fullverdig studium hjemmefra.

– E-læringen passer for mange. Vi ser en klar økning i studenttallet på grunn av vårt tilbud om e-læring, sier Hans Ole Dyrseth, leder for Prosjekt og Markedsavdeling ved Fagskolen i Telemark. Skolen er en av flere som nå satser på denne undervisningsformen, og erfaringene så langt er oppmuntrende.

– Vi ser veldig gode resultater blant studentene. Om dette skyldes at søkerne til nettstudier er ekstra motiverte i utgangspunktet, vet vi riktignok ikke, men de faktiske resultatene er tydelig gode, sier Vidar Luth-Hanssen. Han er fagskolelærer og har utviklet e-tilbudet på skolen i Porsgrunn.

– Vi får også veldig gode tilbakemeldinger fra studentene, sier en fornøyd Luth-Hanssen, han arbeider nå med å evaluere modellen og dokumentere erfaringene så langt.

Mens det tekniske utstyret tidligere var tungt og vanskelig å bruke, såpass at lærerne kunne grue seg, er dagens tilstand helt annerledes. For rundt 20.000 kroner kan fagskolen kjøpe et godt web-kamera, et headset, en tv-skjerm og en pc med egnet programvare (Adobe Connect). Da kan læreren ta på seg headset’et, skru på pc’en, stille inn kameraet – og vips! så er han i gang. Studentene, fortrinnsvis i egnede klassestørrelser på snaut 20, har fått beskjed om når han starter, og på skjermen kan læreren se at alle er klare. Små web-kameraer i studentenes egne pc’er sender «selfier» til både lærer og medstudenter. Alle kan også snakke sammen – altså som i et vanlig klasserom. Studentene kan også rekke opp hånden og be om ordet, da dukker et eget symbol opp på lærerens skjerm. Her kan læreren skrive på tavla, her kan vises og deles dokumenter.

– Jeg kan også se når studentene mentalt detter ut, ler Luth-Hanssen. Og forteller at han faktisk er tettere på elevene enn han ville ha vært i et fysisk rom.

Mens Fagskolen i Telemark tradisjonelt har rekruttert sine studenter fra eget fylke og nærområder, skjer rekrutteringen av e-studenter over hele landet. Mange bor på steder der vanlig undervisning ikke er tilgjengelig. Og e-læringen gjør det mulig å kombinere jobb og studier på en helt annen måte enn før. Undervisningen skjer på ettermiddag- eller kveldstid.

I Bergen er Eirik Vedå (32) både fagskolestudent og i full jobb som elektriker/tekniker. Som far til en syvåring og en fireåring setter han stor pris på at e-læring gjør det mulig å bo hjemme.

– Det har vært litt utfordrende å få strukturert studiene på ettermiddag/kveld, men e-læring og kombinasjonen jobb/studier fungerer for meg veldig, veldig bra. Det er jo ingen reisetid til studiestedet, det er veldig tidsbesparende. Det er en intens læremåte, basert på mye egenlæring, og det er selvdisiplinerende, noe som passer meg veldig godt, sier Eirik Vedå.

Mens en del nettstudier kan være kombinert med fysiske samlinger på fagskolen, er bygningsautomasjon-linjen i Porsgrunn nesten utelukkende nettbasert. Bare en «bli-kjent-samling» i starten står på programmet. Noe «vanlig» studiemiljø blir det dermed lite av.

– Jeg kjenner ikke de andre i særlig grad. Men vi kommer fra forskjellige fagfelt, så diskusjonene vi har, er veldig gode og interessante. Innfallsvinklene er mange og fruktbare, sier Eirik Vedå.