Studiested Horten

Vi er lokalisert på Campus Vestfold, Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, er vi et godt alternativ. Her finner du opprinnelsen til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien. I dag står mer enn 50 elektroniske selskaper i dette området for nesten 50% av norsk verdiskapning innen elektronikk.
Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten

Høsten 2018 flyttet vi inn i nye lokaler på Campus Vestfold (Fagerlund-bygget). Her ligger også Universitetet i Sørøst-Norge. Til sammen er det nå mer enn 5000 studenter på campus.

Inngangen til Fagskolen er inngang C (lengst til høyre i bildet over)

 

Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som har en lovfestet tilknytning til arbeidslivet for å dekke framtidige kompetansebehov (Fagskoleloven, 2018). Fagskolens samfunnsmandat gir sektoren et uløselig bånd til arbeidslivet og arbeidslivets kompetansebehov. Dette båndet er kjernen i fagskolens egenart. Fagskolens egenart defineres som en utdanning som fyller et behov i samfunnet og den dekkes ikke av universitets- og høyskoleutdanningen. Den består i å tilby korte, høyere yrkesrettede utdanninger i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.
 

Historisk tilbakeblikk

Det var Henrik Steffens Hagerup som den 14. august 1854 tok saken opp i Stortinget. 1000 Spd årlig var bevilgningen. I begynnelsen av september 1855 startet de første studentene i Norge sin tekniske utdanning i Horten. Skolen skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk og fram til 1870 var den landets eneste tekniske skole. Dette var forløperen til Horten tekniske skole.

I 1953 ble skolen samlokalisert med den daværende Horten kommunale yrkesskole. I 1968 ble det opprettet en ny teoretisk-teknisk fagskole, som delte skolelokaler og lærere med Horten tekniske skole. I 1976 ble et nytt utvalg for Horten tekniske fagskole opprettet, og skolen kom inn under lov om videregående opplæring. Staten overtok ansvaret for ingeniørutdanningen, mens yrkesskolen og fagskolen fortsatte som del av den videregående opplæringen i fylkeskommunal regi, under navnet Horten yrkesskole og tekniske fagskole. Fagskolen skulle gi teoretisk utdanning for voksne og unge som hadde praktisk erfaring fra arbeidslivet i tillegg til grunnleggende allmennutdanning. Fagskolen var en integrert del av yrkesskolen med felles administrasjon, felles skoleutvalg og lærerråd. Lov om fagskoleutdanning kom i 2003. Den regulerer fagskoletilbudene som én sektor. Fra 2004 har NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ansvar for å godkjenne fagskoleutdanninger. 1. januar 2011 blir fagskolen en egen virksomhet i Vestfold fylkeskommune

I dag regnes Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten; og ingeniørutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, som arvtagere av Den Tekniske Skole i Cal Johans Værn. Vi kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning.