Innføringskurs i matematikk for dere som ikke rakk førsterunden

Skolen har fått noe pågang fra studenter som ikke har fulgt Innføringskurset i Matematikk gjennom sommern. Forespørslene går på å få tilgang til studiemateriell, videoer og opptak. Siden ferskvare dvs live forelesninger på WEB, alltid er bedre enn nesten gått ut på dato så tilbyr vi tilgang til kurset til redusert pris på kr 300. Dere får da tilgang til kursets studiemateriell, videoer og linker til opptak av WEB forelesninger. Om dere ønsker denne tilgangen så gå inn på det opprinnelige innlegget Innføringskurs matematikk for nye studenter på skolens hjemmeside. Der finner dere VIPPS konto og link til Facebookgruppa dere må søke medlemskap i. Dere betaler inn kr 300 ( ikke kr 500 ) så slipper lærer dere inn når betaling er registrert.
matte

Det er mange som starter fagskoleutdanning med langt fravær fra matematiske utfordringer. Uansett om du er usikker på dine matematiske ferdigheter, er det nyttig å tette noen huller her og der. For mange er matematikken den store utfordringen i fagskoleutdanningen. Dette kurset gir deg både forsprang og selvtillit. Faglærer for dette kurset er Arild Bjørvik, kjent for god formidlerevne i faget.Fra midten av juli 2019 starter vi opp nytt oppfriskningskurs i matematikk. Du trenger ikke være student hos oss for å kunne delta.

Som tidligere år starter vi igjen opp vårt populære innføringskurs i matematikk for kommende fagskoleingeniører. Tilbakemeldinger fra tidligere viser at deltakerne er meget godt fornøyd.

For kun 500 kroner får du tilgang til vår hyggelige mattelærer Arild, Dropboks og hans kursmateriell/ oppgaver. Etter endt kurs får du kursbevis.

Om du ikke er student hos oss, er du likevel velkommen til kurset, og du får selvsagt kursbeviset!

Betaling må gjøres på Vipps: Gå inn på Kjøp og betal, skriv inn nummeret 517398. Sjekk at det da står Fagskolen Telemark. Det er viktig at du sjekker at dette stemmer. Betal kr. 500.-

Her er lenken til den lukkede facebook- gruppen. Be om medlemskap.

Du får tilgang til klassen på facebook med lærer, Dropboks og kursmateriell/ oppgaver etter hvert som betaling er registrert. (Vi må bruke forenklet betaling på Vipps for å kunne klare å holde prisen på kurset nede, til fordel for deg)

Matematikk er et viktig grunnlag for å kunne gjennomføre studiet på en Fagskole. Erfaring viser at  mange nye studenter som skal begynne, er usikre på egne ferdigheter og kunnskaper. Det kan være lenge siden man gikk på skole sist og kanskje matematikk var et fag som ikke ble prioritert særlig høyt.

For å hjelpe på dette har Fagskolen Telemark gjennom flere år gjennomført et innføringskurs i Matematikk. Dette kurset er ment som et oppfriskningskurs og også som en liten «oppvarming» før skolestart. Kurset er et tilbud til nye studenter ved og er ment som et oppfriskningskurs i grunnleggende matematikk. Erfaring viser at mange som begynner på Fagskole har behov for å friske litt opp i gamle kunnskaper og ferdigheter i matematikk. Dette kurset vil være en god hjelp til å repetere glemte kunnskaper og legge et bedre grunnlag for studiet dere skal begynne på.

Kurset er lagt opp til å være i hovedsak et nettbasert studie. Dette fordi vi vil nå deg som bor et stykke unna, så du slipper å kjøre til skolen disse dagene. Alt av info og studiemateriell ligger i en postkasse i «skya»-dropbox. Denne postkassa er organisert i mapper. Info-Studieenhet 1-Studieenhet 2 – osv. Kurset vil være delt inn i fire studieenheter.

 

All kommunikasjon mellom lærer og studenter vil skje gjennom en lukket facebookgruppe. Dere må bli medlemmer av denne gruppa når dere melder dere på kurset, da dette er vårt kommunikasjonsverktøy før vi får i gang Fronter like etter skolestart.

Kurset er WEB-basert. Det betyr at dere sitter hjemme foran PC-skjermen på et program som heter Adobe Connect og følger undervisningen i sann tid på lyd og bilde.

 

Som det framgår av brukerveiledningen for kurset så er dette lagt opp sett som et undervisningssystem med noen online WEB samlinger med lærer. Læremateriellet blir gjort tilgjengelig som dokumenter som lagres i en dropboks. Temaene er organisert i studieenheter og vil bli gjennomgått med lærer online på WEB-samlingene. Varigheten på disse WEBsamlingene blir ca 1,5 time. Dere får tilgang til oppgaver og løsningsforslag.

Det er viktig at dere forbereder dere til disse WEB-samlingene for at utbytte skal bli best mulig.

Alle dokumenter, studiematriell, øvingsoppgaver, løsningsforslag osv ligger som nevnt i en dropboks. Linken til denne finner der i dokumentet BRUKERVEILEDNING INNFØRINGSKURS MATEMATIKK som ligger tilgjengelig i Facebokk.

 

Gjennomføringsplan:

 

STUDIENHET 1.

Studiemateriellet til denne enheten legges ut i dropboksen senest tirsdag 25. juni.

Online WEB (Adobe Connect) TIRSDAG 9. juli kl 20.00 .

Frivillig test TORSDAG 18 juli i løpet av ettermiddag/kveld.  Testen aktiveres kl 18.00. Dere kan starte når dere vil og holde på utover kvelden.

 

STUDIEENHET 2.

Studiemateriellet til denne enheten legges ut i dropboksen senest TIRSDAG 16 juli.

Online WEB (Adobe Connect) TIRSDAG 23 juli kl 20.00 .

Frivillig test TORSDAG 1. aug i løpet av ettermiddag/kveld. Testen aktiveres kl 18.00. Dere kan starte når dere vil og holde på utover kvelden.

 

STUDIEENHET 3.

Studiemateriellet til denne enheten legges ut i dropboksen senest tirsdag 30. juli.

Online WEB (Adobe Connect) ONSDAG 7. august kl 20.00 .

Frivillig test TORSDAG 15 aug i løpet av ettermiddag/kveld. Testen aktiveres kl 18.00. Dere kan starte når dere vil og holde på utover kvelden.

 

STUDIEENHET 4.

Studiemateriellet til denne enheten legges ut i dropboks senest tirsdag 13. august

Online WEB (Adobe Connect) TIRSDAG 20 august kl 20.00.

Frivillig test TORSDAG 29. august i løpet av ettermiddag/kveld. Testen aktiveres kl 18.00. Dere kan starte når dere vil og holde på utover kvelden.

NB! Det kan bli endringer i planen. Beskjeder vil da bli gitt på facebook.

Det er jo ferietid for mange-også for meg. Derfor passer disse tidspunktene dårlig for noen. Dere kan følge WEB-samlingene hvor som helst fra bare dere har et bredbånd. Det vil bli tatt opptak av WEB-samlingene slik at dere kan se de i ettertid. Legg en plan slik at dere er best mulig forberedt til dere begynner på skolen i august.

Bruk facebook til spørsmål og svar angående kurset. Legg vekk avisa og annen lettvint ferielektyre og finn litt tid til dette kurset. Læring er en prosess dere må ta tak i og gjennomføre selv!

 

LYKKE TIL

Arild Bjørvik

Faglærer realfag Fagskolen Telemark