EKOM - Utdanning på nett, ENA autorisasjon

Ekom -kurs over internett i web klasserom. Vi kjører det som et ekomkurs over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling i Porsgrunn. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag. Se kalender lengre nede på siden. Du må ha Ekom kurs modul for å kunne søke Ekom autorisasjon hos NKOM (Nasjonal KOMmunikasjonsmyndighet).
Om Korona- situasjonen krever det, vil skolen også denne gangen legge opp til at alt går over nett med hjemme- eksamen.
Generelt er det mulig for alle studenter kostnadsfritt å delta på oppsummering- samling på et senere kurs uten å måtte søke om det. Bare send oss en epost hans.ole.dyrseth@vtfk.no

Påmelding Ekom 5-20. Med oppstart 16.09

Generelt

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Her finner du informasjon om overnattinger

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Hans Ole Dyrseth

hans.ole.dyrseth@vtfk.no 

Mobil: 99622451

 

Kalender for kursene finner du nedenfor.

EKOM gruppe 3-20 har oppstart onsdag 29.04.20.

Kurset er i gang

Eksamens- samling er på nett.

Samling 1

Onsdag

29.04

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

06.05

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

13.05

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

20.05

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

27.05

1700 – 2000

Samling 6 

Onsdag

03.06

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

10.06

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

19.08

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

26.08

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

02.09

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

09.09

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

10.09

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

11.09

09 00- 15 00

 

Ekom 4-20

Kurset er i gang

Samling 1

Mandag

25.05

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Tirsdag

02.06

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

08.06

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

15.06

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

24.08

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

31.08

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

07.09

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

14.09

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

21.09

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

28.09

1700 – 2000 

Samling Porsgrunn

Onsdag

30.09

10 00- 18 00.

Samling Porsgrunn

Torsdag

01.10

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

02.10

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 5-20 har oppstart onsdag 16.09.20

Eksamens- samling er på nett.

Samling 1

Onsdag

16.09

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

23.09

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

30.09

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

07.10

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

14.10

1700 – 2000

Samling 6 

Onsdag

21.10

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

28.10

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

04.11

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

11.11

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

18.11

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

25.11

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

26.11

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

27.11

09 00- 15 00

Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook, web klasserom og læringsplattformen Canvas til nettstøttet kommunikasjon mellom student og lærer.

Linken til web- klasserommet og Canvas får du på e- post før oppstart. Hvis oppstartsdato ikke passer, ta kontakt med André og gjør en avtale med ham om en introduksjon,  e-post: andre.mathisen@outlook.com

Pris for hele kurset inkl. materiell og eksamen kr. 30 000.-

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som videokonferanser på kveldstid a 2-3 timer over 4 måneder. I tillegg blir det selvstudium med innlevering på Fronter. Husk at du her også vil ha tilgang til læreren over facebook når du trenger det!

Læringsutbytte beskrivelse Ekom kursmodul

15 studiepoeng (Fra studieplan Elkraft og Bygningsautomatisering)

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom forskrift og Nkoms autorisasjonsforskrift.
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium. (parkabel, fiberoptisk kabel, koaksialkabel eller i fritt rom)
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Branntekniske krav
 • Relevante HMS krav
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden
 • Egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet ekom
 • Kontrakter, ansvarsrett og ulike entrepriseformer
 • Interkontroll forskriften

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av teknisk løsning og materiell ut ifra teknisk dokumentasjon
 • hensyntar EMC krav
 • kan utføre arbeidet etter gitte spesifikasjoner fra kunde eller dennes representant.
 • Kan bruke programvare og verktøy for beregning. Planlegging og dokumetasjon av ekom nett
 • Kan bruke test- og måleinstrumenter for dokumentasjon ihht gjeldende krav og normer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere egne og andres installasjoner og tolke resultater og justere/utbedre.
 • Kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
 • Kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom nett alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk.
 • Kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og kundens behov og krav.
 • Kan bygge faglige og tverrfaglige relasjoner for fremdrift i byggeprosjekt og erfaringsutveksling
 • Kan bidra til utvikling av en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme.
 • Kan utøve faglig ledelse
 • Har god forståelse for Arbeidsmiljøloven, Elsikkerhet, Interkontroll og HMS

 

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper:

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmsystemer og sikkerhet

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

Adgangskontroll og kameraovervåking

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike anlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • implementering mot styringssystemer og SD anlegg
 • Power over Ethernet