Nelfo Sør-Rogaland, lokal EKOM - utdanning i Sandnes

Ekom del-emne på 15 studiepoeng som klasseromsundervisning. Vi kjører det som et klasseromskurs med to samlinger over 3 dager, etter samling 2 vil det bli lagt opp til eksamen påfølgende dag. Vi gjennomfører kurset med to tredagers samlinger i mai-juni 2021. Se kalender nede på siden.
Du må ha Ekom kurs modul for å kunne søke Ekom autorisasjon hos NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet).
Vi følger nasjonale retningslinjer for smittevern og det vil bli gjennomført i trygge rammer. Om Korona- situasjonen krever det, og kurset ikke kan gjennomføres vil dere få beskjed om dette i god tid. Hensikten er å legge tilbudet å nær deltakernes bosted som mulig.

Påmelding gjør du her

Generelt

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Generelt er det mulig for alle studenter kostnadsfritt å delta på oppsummering- samling og eksamen på et senere kurs uten å måtte søke om det hvis det skjer uforutsette ting underveis. Bare send oss en epost til markedsleder hans.ole.dyrseth@vtfk.no

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

 

 

Kalender for gjennomføring

 

 

 

 

Samling 1:         

26, 27 og 28 Mai

3 dager

09 00-16 00

Samling 2:          

9, 10 og 11 Juni

3 dager

09 00-16 00

Eksamen:           

Lørdag 12. juni

1 dag

09 00-14 00 (15 00)

Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter læringsplattformen Canvas til nettstøttet kommunikasjon mellom student og lærer.

Pris for hele kurset inkl. materiell og eksamen kr. 30 000.-

Nelfo- medlemmer: 25 000.-

Fra NOKUT- godkjent studieplan Bygningsautomatisering
Emne 9: Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM) med faglig ledelse

 

Emne 9

Tema

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse.


(Omfang 15 s)

Faglig ledelse (integrert)

Normer og forskrifter

Oppbygging og anvendelse av utstyr.

Elsikkerhet/EMC

Infrastruktur

Kundenett

HMS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygging og virkemåte for analoge og digitale elektroniske kommunikasjonsnett (ekom) på ulike plattformer
 • har kunnskap om transmisjonslinjer, infrastruktur og teknologi som gjelder ekom-nett
 • har kunnskap om relevante HMS- og EMC-krav og el-sikkerhet
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til ekomloven, forskrifter om elektroniske kommunikasjonsnett, standarder og normer og vet hvilke reguleringer som gjelder
 • kan vurdere alle aspekter ved installasjon og innmåling i forhold til gjeldende normer og krav for sikkerhet og kvalitet
 • har bransjekunnskap og kjenner til ekom fagområde
 • kan oppdatere sin kunnskap og kjenner til den teknologiske utviklingen innen ekom
 • kjenner til ekoms utvikling og plass i samfunnet i dag
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen ekom

 

Ferdigheter

Studenten

 •  kan gjøre rede for sine valg av komponenter og utstyr ut i fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til støypåvirkning og EMC
 • kan gjøre rede for valg av programvare og verktøy for beregning, planlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon av ekom-nett
 • kan gjøre rede for bruk av test- og måleinstrumenter og kan vurdere resultatet av målinger, tester og analyser 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere elektroniske kommunikasjonssystemer og tolke resultater og justere under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom-nett alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk
 • kan utføre arbeidet etter kundens spesifikasjoner, leverandørers og spesialisters behov og krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen ekom og på tvers av fag, samt eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og drøfting av løsninger
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen ekom og delta i diskusjoner om utvikling av nye løsninger, effektivt vedlikehold og god praksis
 • kan bidra til å utvikle en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme

Studieplan Bygningsautomatisering med Ekom 15 studiepoeng