Ny læringsplattform CANVAS høsten 2019 - en introduksjonsvideo

Her er en introduksjonsvideo. Det vil bli lagt ut mer opplæring om kort tid
Canvas

Fra høsten 2019 vil Fagskolen Telemark ta i bruk ny læringsplattform. Det betyr at Fronter utgår og CANVAS blir vår fremtidige læringsplattform. Frem til nå har bygg-klasser vært med i en pilot for å prøve ut og tilpasse CANVAS til primært studentenes behov og det er gode tilbakemeldinger på det nye systemet. Bakgrunnen for å innføre en ny læringsplattform er blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger i studentevalueringer knyttet til kommunikasjon, planlegging og organisering av læringsarbeidet.

Link til video