Korte delutdanninger, bransjeprogrammet for elektro

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr deg korte delutdanninger i samarbeid med Nelfo, EL og IT og Energi Norge. Programmene finansieres av Kompetanse Norge. Det påløper ingen kostnader for deltagerne. Målgruppe er fagarbeidere og mellomledere i elektrobransjen. I kolonnen til høyre ser du status for de enkelte del- utdanningene. Disse del-utdanningene, som er en del av en akkreditert utdanning har kommet i regi av ekstraordinære midler fra regjeringen via Kompetanse Norge.

Del- utdanningene vil gå fram til sommeren 2021. Det er bevilget midler til 7 gjennomføringer på delutdanningene 1, 2 og 3. Videre er det bevilget midler for 6 gjennomføringer på delutdanningene 6 og 7. De er godkjent av NOKUT og gir studiepoeng. Se kalender for den enkelte del- utdanning. Kalender og tidspunkt finner du i beskrivelsen.

Skolen tilby i dag delutdanninger innen:

 1. Internet of things, 2,5 studiepoeng. Nytt kurs runde 6 starter etter sommerferien
 2. Lading av bil og båt, 2,5 studiepoeng. Nytt kurs runde 6 starter etter sommerferien
 3. KNX, 2,5 studiepoeng. Nytt kurs runde 6 starter etter sommerferien
 4. Kvalitetsledelse, Fulltegnet
 5. Vedlikehold og feilsøking, 5 studiepoeng. Oppstart igjen september-21
 6. EKOM – sertifisering, 15 studiepoeng. Fulltegnet til høsten. Meld deg på for venteliste.
 7. Energidesign og bygningsfysikk, 15 studiepoeng. Starter 24.08. Meld deg på for oppstart etter sommerferien.

Skolen planlegger i løpet av høsten følgende delutdanninger i tillegg til de som er beskrevet overfor. Det er ikke bevilget midler til disse delutdanningene. Påmelding kommer når finansiering er klar.

 1. Prosjektforståelse for ledere i elektrobransjen, 10 studiepoeng
 2. Lading av båt, 2,5 studiepoeng
 3. Digital infrastruktur og datasikkerhet, 2,5 studiepoeng
 4. Energilagringssystem i bygg, 2,5 studiepoeng
 5. Termografi og brannsikkerhet, 2,5 studiepoeng
 6. Prediktivt vedlikehold i kraft produksjon, 2,5 studiepoeng

Se også bransjeprogrammet som tilbys Olje, gass og leverandørindustrien.
Jobber du mot bransjen, eller er ledig/ permittert, kan du søke.

 

Delutdanning nr. 1: IoT- Internett of Things, 2,5 studiepoeng

Faglærer: Torstein Wold torstein@xpnor.com

Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Runde 5 Alle dager kl. 13 00- 16 00

1. onsdag 21. april
2. onsdag 28. april
3. onsdag 5. mai
4. onsdag 12. mai
5. onsdag 19. mai
6. onsdag 26. mai
7. onsdag 2. juni

Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt

Kurset skal gi en innføring i IoT for installasjons- og kraftbransjen.

Målgruppe
Fagarbeidere i installasjonsbransjen og kraftbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker og energioperatør). 

Læringsutbytte

Da dette er et delemne beregnet for fagfolk i elektrobransjen, er innholdet tilpasset målgruppen.

 • Kommunikasjonsnett og nettstrukturer
 • Nettverkskomponenter
 • IoT – Intelligence of Things
 • Ha kunnskap om «fra sensor til Web» 
 • Ha innsikt i mikroprosessor
  - Raspberry PI, Arduino 
 • Kunne anvende mikroprosessor
  - Maskinlæring, autonome systemer og AI
 • Kommunikasjonsprotokoller
  - Modbus, I/O både digital og analog, OPC DA/UA, HAN
 • Big Data, Cloud-, Fog- og Edge computing.
 • Muligheter og utfordringer
 • Lover, forskrifter og datasikkerhet

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr 2: Lading av bil og båt, 2,5 studiepoeng

Faglærer: Atle Doksrud ad@bluetec.no 

Kalender for runde 4 kommer snart. bare meld deg på ventelisten. Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Runde 5. Undervisning kl. 13 00-16 00

 1. Onsdag 14. april
 2. Onsdag 21. april
 3. Onsdag 28. april
 4. Onsdag 5. mai 
 5. Onsdag 12. mai
 6. Onsdag 19. mai
 7. Onsdag 26. mai

Alle påmeldte deltakere får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i gjeldene regler og normer for lading av kjøretøy, prosjektering av store ladeanlegg  og styring av disse.

Målgruppe
Fagarbeidere i installasjonsbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker). 

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Byggeteknisk regelverk
 • Elsikkerhet ved store ladeanlegg
 • Dimensjonering og forvaltning av effekt ved store ladeanlegg.
 • Batteribank i ladeanlegg
 • Smart styring av effekt
 • Økonomi i ladeanlegg og praktiske løsninger
 • Dokumentasjon av anlegg
 • Enova sine støtteordninger og kommunale ordninger
 • Alternative energikilder i ladeanlegg

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 13.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr. 3: KNX, 2,5 studiepoeng

Faglærer: Harald Haugen harald@instell.no

Permitterte og arbeidsledige blir prioritert. 
Kalender for runde 5, alle dager kl. 12 00- 15 00

 1. Tirsdag 27.04
 2. Tirsdag 04.05
 3. Tirsdag 11.05
 4. Tirsdag 18.05
 5. Tirsdag 25.05
 6. Tirsdag 01.06
 7. Tirsdag 08.06

 

Alle påmeldte deltakere får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i programmering av KNX, feilsøking på KNX-anlegg. I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

Målgruppe
Fagarbeidere i installasjonsbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker). 

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Oppbygging av et KNX-anlegg
 • Programmering med ETS
 • KNX-standarden
 • KNX-bus

I tillegg skal deltakerne ha innsikt om ulike KNX-komponenter.

Etter kurset skal deltakerne kunne:

 • Planlegge, installere, programmere, sette i drift og dokumentere en installasjon med KNX.
 • Finne informasjon som er nødvendig for planlegging og programmering av et KNX- anlegg.
 • Tilpasse en installasjon til kundens ønske
 • Finne riktig teknikk og verktøy for å søke etter og finne feil på en KNX-installasjon.

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir praktiske øvinger i programmering av KNX, undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

KNX er den eneste globale standarden for bygningsautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien. KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd m.m. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg.

 

Delutdanning nr. 4: Kvalitetsledelse, 5 studiepoeng

Kvalitetsledelse er både fagrelatert og ledelsesrelatert.
- Fagrelatert i den forstand at det er en del fagrelaterte metoder og prinsipper man bør ha kunnskap og kompetanse om for å utøve kvalitetsledelse.
- Ledelsesrelatert fordi kvalitetsledelse ofte inngår som et av ledelsesprinsippene i bedriftsledelse.

Dato for oppstart og annen nødvendig informasjon tilsendes deltakere direkte på e- post.

faglærer: Jarle Malmstrøm Jarle.Malmstrom@laugstol.no


Kalender runde 3
 

Samling

Dato

Torsdager

kl

1

08.04

16:30-19:00

2

15.04

16:30-19:00

3

22.04

16:30-19:00

4

29.04

16:30-19:00

5

06.05

16:30-19:00

6

13.05

16:30-19:00

7

20.05

16:30-19:00

8

27.05

16:30-19:00

9

03.06

16:30-19:00

10

10.06

16:30-19:00

11

17.06

16:30-19:00

12

24.06

16:30-19:00

Kalender runde 4

(Færre samlinger, men tilsvarende lengre undervisning pr. gang)

Samling

Dato

Mandager

kl

1

27.apr

16:30-19:30

2

04.mai

16:30-19:30

3

11.mai

16:30-19:30

4

18.mai

16:30-19:30

5

25.mai

16:30-19:30

6

01.jun

16:30-19:30

7

08.jun

16:30-19:30

8

15.jun

16:30-19:30

9

22.jun

16:30-19:30

10

29.jun

16:30-19:30

Innlevering Canvas Torsdag 1/7

Hensikt
Delutdanningen skal gi en generell innføring i Kvalitetsledelse, Kvalitet i prosjekt, Prosjektledelse og HMS.

Kvalitetsledelse er både fagrelatert og ledelsesrelatert.

- Fagrelatert i den forstand at det er en del fagrelaterte metoder og prinsipper man bør ha kunnskap og kompetanse om for å utøve kvalitetsledelse.

- Ledelsesrelatert fordi kvalitetsledelse ofte inngår som et av ledelsesprinsippene i en bedriftsledelse.

I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

Målgruppe
Kurset passer for ledere på alle nivåer i tillegg til ansvarlige for virksomhetens ledelsessystem. Prosjektledere, ingeniører, teknikere, montører og medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid, interne revisjoner og kvalitetsrelatert arbeid innenfor leveranse av produkter eller tjenester og vil også ha stor nytte av kurset.

Kurset er også relevant ved etablering av andre systemstandarder enn for kvalitet.

Forkunnskaper - opptakskrav

-Ingen

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Kvalitetsledelse -  ISO 9001:2015
 • Kvalitet i prosjekt – Prosjektledelse
 • Interkontrollforskriften /Byggherreforskriften
 • NS3935, NS6450 og NS EN 15232
 • Dokumentasjon
 • Kan oppdatere sin kunnskap 

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervist i temaene via videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart Torsdag i uke 14, avslutning i uke 25. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 60 timer etter arbeidstiden. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 40 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 16.30 – 19:00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
 

 

Delutdanning nr. 5: Vedlikehold og feilsøking, 5 studiepoeng. 

Ny runde starter rett etter sommerferien. Bare meld deg på ventelisten for å sikre plass.

Faglærer: Rune Malmgren, rune.malmgren@vtfk.no

Erik Frikstad, erik.frikstad@vtfk.no

Kursrunde 3

Kurset har 12 samlinger og starter opp ca. 20 august.

Alle dager kl. 1600- 1900

 1. 25.08
 2. 01.09
 3. 08.09
 4. 15.09
 5. 22.09
 6. 29.09
 7. 06.10
 8. 13.10
 9. 20.10
 10. 27.10
 11. 03.11
 12. 10.11

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i vedlikehold og feilsøking innen kraftbransjen. I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

Målgruppe
Fagarbeidere i kraftbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (energimontør, energioperatør). 

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Vedlikeholdsstrategi knyttet til produksjon og distribusjon av elektrisk kraft
 • Vedlikehold av transformator i distribusjonsnettet
 • Termografering av en nettstasjon
 • Isolasjonsmåling av transformator
 • Rengjøring i nettstasjon
 • Måling og vurdering av spenningskvalitet i distribusjonsnettet
 • Isolasjonsmåling og isolasjonsovervåking av LS nettet
 • Kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervist i temaene via videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 48. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 60 timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 40 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr. 6: Ekom/ ENA autorisasjon, 15 studiepoeng

(Krever fagskole for å få NKOM autorisasjon)

Den første gruppen som starter før ferien er fulltegnet. Vi har fått midler til en ny Ekom utdanning som starter etter ferien. Den vil være ferdig før jul. Dere som har meldte dere på via denne siden, vil få beskjed. Vi kan ikke garantere alle plass, da det er mange som står på ventelisten allerede.

Faglærer: Stein Klevan, stein@klevan.no

Her er kalenderen for delutdanningen i EKOM som allerede er i gang.

Hensikt

Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM.

Målgruppe
Fagskoleutdannede som trenger EKOM/ ENA autorisasjon, men mangler denne delen

Forkunnskaper - opptakskrav

Elektrorelatert fagskole. Fagarbeidere kan også søke, men vil ikke kunne søke NKOM autorisasjon. Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag.

Læringsutbytte

15 studiepoeng (Fra studieplan Elkraft og Bygningsautomatisering)

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom forskrift og Nkoms autorisasjonsforskrift.
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium. (parkabel, fiberoptisk kabel, koaksialkabel eller i fritt rom)
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Branntekniske krav
 • Relevante HMS krav
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden
 • Egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet ekom
 • Kontrakter, ansvarsrett og ulike entrepriseformer
 • Interkontroll forskriften

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av teknisk løsning og materiell ut ifra teknisk dokumentasjon
 • hensyntar EMC krav
 • kan utføre arbeidet etter gitte spesifikasjoner fra kunde eller dennes representant.
 • Kan bruke programvare og verktøy for beregning. Planlegging og dokumetasjon av ekom nett
 • Kan bruke test- og måleinstrumenter for dokumentasjon ihht gjeldende krav og normer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere egne og andres installasjoner og tolke resultater og justere/utbedre.
 • Kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
 • Kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom nett alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk.
 • Kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og kundens behov og krav.
 • Kan bygge faglige og tverrfaglige relasjoner for fremdrift i byggeprosjekt og erfaringsutveksling
 • Kan bidra til utvikling av en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme.
 • Kan utøve faglig ledelse
 • Har god forståelse for Arbeidsmiljøloven, Elsikkerhet, Interkontroll og HMS

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper: 
(Basert på deltakernes behov)

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmsystemer og sikkerhet

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

EKOM – sertifisering, 15 studiepoeng med oppstart før sommeren er fulltegnet, men meld deg på i lenken til høyre  for å stå på venteliste for et nytt kurs som starter opp i august/ september og er ferdig før jul. Det kreves elektrorelatert fagskole for å bli NKOM autorisert. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. 

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr. 7: Energidesign og bygningsfysikk, 15 studiepoeng

Starter igjen februar/ mars- 21. Kalender kommer i januar 21. Meld deg på ventelisten for utdanningen.

Faglærer: Pål Kyrkjebø, paal.kyrkjebo@vtfk.no

Her er informasjon om delutdanningen Energidesign og bygningsfysikk

Hensikt

Studentene lærer både om det "grønne skifte", byggeskikk, bygningsfysikk, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn.

Denne utdanningen vil kvalifisere deg til å ta posisjon som energirådgiver og rådgiver på energieffektive løsninger.

Målgruppe

Delutdanningens innhold er tilpasset elektrobransjen. I dette inngår prosjektledere, saksbehandlere, selgere og fagarbeidere og montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til energiløsninger og tjenester.

Forkunnskaper - opptakskrav

Elektrorelatert fagbrev eller fagskole. For deg som har fagbrev, kreves relevant praksis innen fagområde energisparing, energieffektivisering.

Læringsutbyttebeskrivelse finner du her

Metode
Undervisningen er nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. 

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

Delutdanningene er akkreditert og innholdet er hentet fra studieplanene nedenfor.

Studieplan Energitekniker

Studieplan Elektrotekniker

EKOM- modulen er hentet fra studieplanen til Bygningsautomatisering

Energidesign og bygningsfysikk er hentet fra studieplanene Bygningsautomatisering