Smitteveileder for studenter

Kjære student.
Velkommen til en nytt studieår, som også i år gir oss noen strammere rammer i forhold til Covid-19.
Smittevernveilederen setter deg inn smitteverntiltakene. Husk at dine smitteverntiltak har stor betydning
for alle rundt deg - medstudenter, lærere, kollegaer, andre ansatte ved skolen, familie og venner.
Vi er mange, og noen av oss er mer sårbare enn andre.

Videofil

Presiseringer fra FHI

  • Det bør fortsatt legges til rette for at alle kan holde minst én meters avstand i lokaler der man ikke gjennomfører undervisning (lesesaler, kantine og fellesarealer).
  • Under selve undervisningen kan avstandsanbefalingen fravikes, slik at universitetene og høyskolene kan planlegge for tilnærmet normal undervisning.
  • Utdanningsinstitusjoner bør ha oversikt over hvor elever/studenter sitter, eventuelt ha faste plasser. Dette for å lette smittesporingsarbeidet.
  • Arrangementer og samlinger må følge de gjeldende anbefalinger, klikk her. Dette gjelder også arrangementer organisert av studentene.
  • Fra 16. august 2021 kan personer under 18 år teste seg i stedet for å gå i smittekarantene. Kommunelegen kan også avgjøre at personer over 18 år kan få unntak fra smittekarantene ved testing. Ordningen er særlig ment for å legge til rette for opplærings- og utdanningsvirksomheter. Hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den smittede (for eksempel kjæreste) må fremdeles gjennomføre smittekarantene. Se også: Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for barn og unge (Helsedirektoratet).

 

Følg med på FHI sine sider for oppdatert informasjon