Studiestart og ferdighetstrening

Studieåret er i gang og studentene ved 2. året på somatisk vurderingskompetanse fikk i går prøve seg på ulike prosedyrer ved ferdighetsavdelingen på USN.
Studentene fikk prøve seg på flere prosedyrer. Vi benytter oss av VAR Healthcare, som er en database med nærmere 400 oppdaterte prosedyrer og nyttig kunnskapsstoff.

Dagens ferdighetstrening gikk ut på at studentene skulle øve på følgende prosedyrer:

  • Administrering av enteral ernæringsløsning
  • Stell av stomi
  • Stell av kirurgiske og kroniske sår

 

Kunstige sår blir lagt på studentene til bruk under treningen:

Studentene lever seg godt inn i rollen som pasient

 

Flere av prosedyrene gjennomføres med dukker

 

Engasjerte studenter jobber godt med prosedyrene 

 

Under ferdighetstreningen får studentene god veiledning av faglærere

 

En del av ferdighetstreningen er å reflektere sammen om gjennomføringen av prosedyren

 

Somatisk vurderingskompetanse

Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges.

Fagskoleutdanningen har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler. Les mer om studiet her