Om Fagskolen Vestfold og Telemark

Vårt mål er å tilby gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen ledelse, helse, elektro, teknologi, maritim og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov. Skolen har også stor aktivitet på bransjetilpassede delutdanninger med studiepoeng. Vi tilbyr alt fra komplette fagskoleutdanninger til kortere modulbaserte utdanninger og kurs. Skolen har i dag totalt ca. 1100 studenter.

Skolen har to studiesteder - Horten og Porsgrunn

Studiested Horten

Vi er lokalisert ved Campus Bakkenteigen, Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig høyteknologisk orienterte. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien. Her utdanninger innen ledelse, helse, maritim og elektrofag

Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten

Studiested Porsgrunn

Vi ligger på Campus Kjølnes, Porsgrunn. Grenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion. Bedriftene i regionen har sin eget industriklynge «Green Industry cluster», som legger opp til samarbeid mellom utdanningsorganisasjoner og medlemsbedriftene i klyngen. Fagskolen har nylig etablert eget studiested på Herøya og vil tilby tilpassede utdanninger og kurs. Her har vi en sterk fokus på det grønne skifte, digitalisering og nye teknologi. Skolen tilbyr for øvrig utdanninger innen helse, elektro, teknologi og bygg.