Praktisk informasjon studiested Porsgrunn

Generelt
Alle studenter mottar et informasjonsbrev før sommeren med informasjon bl.a om oppstart, samlinger, litteratur, semesteravgift, læringsplattform, skolens kalenderår, parkeringsordning for studenter m.v
På våre nettsider finner du informasjon om Statens lånekasse, søking på Samordna Opptak, vårt studietilbud, oppfriskningskurs i matematikk, pc-krav, overnattingsmuligheter m.v
Det gis informasjon om satsen for semesteravgift denne våren (den inkluderer bl.a et frivillig medlemskap i ONF og Studentsamskipnaden)
Studiested Porsgrunn har en parkeringsordning som innebærer at du parkerer bilen og deretter registrerer den på en iPad. Dette legges ved som en lenke i informasjonsbrevet før studiestart.
feltmåling

Studiested Porsgrunn

SKOLESTART – 1. klasse studenter

Skolestart er i august 2020. Oppstart vil avvike noe mellom dagtidstudenter(heltid) og deltid-studenter (nettstudenter med eller uten samlinger og deltidsstudenter på dagtid). For nettstudenter ved avdeling Porsgrunn vil semesteret og oppstart begynne med en fysisk samling. Samlingsplan for nettstudenter vil bli utarbeidet så snart opptak av nye søkere er klargjort (mai/juni). Informasjon om samlinger sendes pr e- post i informasjonsbrev før sommeren og publiseres i tillegg her på nettsiden.

Som student må du lære deg å studere. Du må tilegne deg deler av lærestoffet gjennom selvstudium, og det kreves at du er aktiv og engasjerer deg i læringsprosessen. Fagskolen gir forelesninger og veiledning, og du vil få ulike arbeidsoppgaver å jobbe med for å øke din kompetanse. Studentene må bruke kilder som faglitteratur, internett, media o.l. Gode studievaner og effektiv studieteknikk er svært viktig for deg som student, slik at du kan tilegne deg ny kunnskap på en tilfredsstillende måte. Velkommen som søker og student ved Fagskolen Vestfold og Telemark!

 

SKOLESTART – 2. og 3. klasse studenter

For heltids studenter vil oppstart være i august. Oppstart for nettstudenter vil være fra september. Samlingsplan for nettstudenter vil bli utarbeidet så snart opptak av nye søkere er klargjort(mai/juni). Informasjon om samlinger sendes pr mail i informasjonsbrev før sommeren og publiseres her på nettsiden. Velkommen til et nytt, utfordrende og lærerikt studieår ved Fagskolen Vestfold og Telemark!

Fagskolens lokale forskrift kan det være lurt å sette seg inn i og den finner du her:

Canvas

Læringsplattformen Canvas

Office 365

Alle studenter får Office 365 mens de er student på skolen og kan installere dette på opptil 5 maskiner. Office 365 inneholder blant annet Word, PowerPoint og Excel. Programvarepakken kan i tillegg til Windows og Mac også installeres på mobiltelefoner og nettbrett.

Introduksjons-video

Office 365 web-portal login

Outlook

Outlook webmail, åpnes direkte i nettleseren

Flickr

Her finner du skolens bilde- bibliotek 

YouTube

Her finner du skolens videofilmer

LinkedIn

Her finner du vår LinkedIn- portal

Kantine

Fagskolen Telemark benytter seg av kantina i første etasje i Deltabygget. Her får du både varmretter, salat buffet og ferdig påsmurt i alle prisklasser.

Rådgiving

Målet til fagskolen Telemark er at du skal oppleve skolen som et trygt og utviklende studiested.
Rådgiver kommuniserer og samarbeider med studentene individuelt og klassevis gjennom blant annet samtaler og evalueringer. Individuelle behov for veiledning, den enkeltes studiesituasjon, videre utdanningsvalg og øvrige forhold ved skolen er tema der rådgiver kan kontaktes. Rådgiver kan kontaktes på telefon eller e-post:Rådgiver Rita Helen Immerstein
Tlf. 3591776995783130 rita.helen.immerstein@vtfk.no