Skolerutä 2019-2020

Her finner du skoleruta 2019-20 for dagtidsstudenter ved Fagskolen Telemark, med oversikt over ferie, fridager og planleggingsdager.
skoleruta

Måned

Datoer

Skoledager

August           

Skolestart: Mandag 19. august.

10

September

 

21

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m.  mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober)

18

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul: Fredag 20. desember

15

Januar

Første skoledag etter nyttår: Fredag 3. januar

21

Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar)

15

Mars

 

22

April

Påskeferie f.o.m. mandag 6. april t.o.m. mandag 13.april (2. påskedag mandag 13. april)

16

Mai

Offentlige fridager: Fredag 1. mai og Kristi himmelfartsdag torsdag 21. mai

19

Juni

Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 1. juni.

Siste skoledag: Fredag 19. juni

14

Sum

Skoledager for elever

192