Studiestart 2020

Her finner du oversikt over studiestart for begge studiestedene, Horten og Porsgrunn
Studiestart Vestfold og Telemark 2020

Studiestart - Studiested Horten

Sted: Raveien 189, 3184 Borre, 2. etg

Helsefag

Velkommen som student Helse Horten
Palliativ omsorg, Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Somatisk vurderingskompetanse og Helse, aldring og aktiv omsorg
- 1. klasse stedbasert. Onsdag 19. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested
- 2. klasse stedbasert. Mandag 17. aug kl 09.00. Oppmøte på studiested

Helsefag/Elektrofag

Velkommen som student Velferdsteknologi
- Velferdsteknologi nett VFT 20A. Onsdag 26. aug kl 18.00. Digital studiestart
- Velferdsteknologi nett VFT 20B. Torsdag 27. aug kl 18.00. Digital studiestart

Elektrofag

Velkommen som student Elkraft
- Elkraft stedbasert 1. klasse. Mandag 17. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested
- Elkraft stedbasert 2. klasse. Tirsdag 18. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested

Velkommen som student Elektronikk 
- Elektronikk nett. Torsdag 27. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested
- Elektronikk stedbasert 2. klasse. Tirsdag 18. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested

- Energitekniker nett. Studiestart sep. Dato og tidspunkt publiseres ultimo aug. Digital studiestart
- Elektrotekniker nett. Studiestart sep. Dato og tidspunkt publiseres ultimo aug. Digital studiestart
Maritimefag

Velkommen som student Dekksoffiser
- Dekksoffiser stedbasert 1. klasse. Mandag 17. aug kl 09.30. Oppmøte på studiested
- Dekksoffiser stedbasert 2. klasse. Mandag 17. aug kl 12.30. Oppmøte på studiested

 

Studiestart - Studiested Porsgrunn

Sted: Kjølnes Ring 26, 3918 Porsgrunn

Byggfag

- Bygg stedbasert 1. klasse. Mandag 17. aug Kl 09.00. Oppmøte på studiested
- Bygg stedbasert 2. klasse. Mandag 17. aug Kl 08.00. Oppmøte på studiested

- Bygg nett BYN 20A. Mandag 31. aug Kl 09.00. Digital studiestart
- Bygg nett BYN 20B. Onsdag 02. sep Kl 09.00. Digital studiestart
- Bygg nett BYN 19A/B. Torsdag 20. aug Kl 16.00. Digital studiestart
- Bygg nett BYN 18. Onsdag 19. aug Kl 08.00. Digital studiestart

Helsefag

Velkommen som student Helse Porsgrunn
Palliativ omsorg, Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Somatisk vurderingskompetanse
- 1. klasse stedbasert. Onsdag 19. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested
- 2. klasse stedbasert. Mandag 17. aug kl 09.00. Oppmøte på studiested

- 2. klasse stedbasert HPO-P19 Palliativ omsorg. Tirsdag 18. aug kl 09.00. Oppmøte på studiested etter avtale med faglærer

Helsefag/Elektrofag
Velkommen som student Velferdsteknologi
- Velferdsteknologi nett VFT 20A. Onsdag 26. aug kl 18.00. Digital studiestart
- Velferdsteknologi nett VFT 20B. Torsdag 27. aug kl 18.00. Digital studiestart
Elektrofag

- Elkraft stedbasert 1. klasse. Mandag 17. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested
- Elkraft stedbasert 2. klasse. Mandag 17. aug kl 10.00. Oppmøte på studiested

- Elkraft nett EKN 20A/B/C.Mandag 17. aug kl 09.00. Digital studiestart
  Undervisning 18, 19 og 20. aug

- Elkraft nett EKN 19A/B/C. Mandag 24. aug kl 08.00. Digital studiestart

- Elkraft nett EKN 18A/B. Mandag 31. aug kl 08.00. Digital studiestart

- Bygningsautomasjon nett BAN 20. Onsdag 26. aug kl 09.00. Digital studiestart
- Bygningsautomasjon nett BAN 19. Onsdag 02. sep kl 08.00. Digital studiestart
- Bygningsautomasjon nett BAN 18. Onsdag 09. sep kl 08.00. Digital studiestart

- Industriell automasjon nett IAN 20. Onsdag 26. aug kl 09.00. Digital studiestart
- Industriell automasjon nett IAN 19. Onsdag 02. sep kl 08.00. Digital studiestart
- Industriell automasjon nett IAN 18. Onsdag 09. sep kl 08.00. Digital studiestart

 
Maskinfag

- Maskinteknikk stedbasert 2. klasse. Mandag 17. aug kl 08.00. Oppmøte på studiested

- Maskinteknikk nett MAN 20. Mandag 24. aug kl 09.00. Digital studiestart
- Maskinteknikk nett MAN 19. Mandag 07. sep kl 08.00. Digital studiestart
- Maskinteknikk nett MAN 18. Mandag 17. aug kl 08.00. Digital studiestart